Kurser for børn - Playpraxis

Kurser for børn

PlayPraxis afholder kommunikationskurser, hvor børn mødes og bliver gode til at være en del af fællesskabet.

Vi har hver især vores personlige styrker og begrænsninger. Igennem leg og drama, lærer barnet på et kommunikationskursus at finde sine personlige kvaliteter og grænser at kende og finder ud af hvordan, det virker bedst at indgå i leg og danne venskaber med andre børn.

PlayPraxis tilbyder kommunikationskurser for børn, som har brug for at styrke deres kompetencer i sociale situationer. Et kommunikationskursus er et gruppeforløb, som giver barnet en positiv oplevelse af at være en del af et fællesskab, hvor barnet kan finde eller genfinde sine personlige ressourcer i gruppen, dele erfaringer, følelser og oplevelser med ligesindede. Kommunikationskurser ledes i trygge rammer og, som det eneste af slagsen i Danmark, af en dramaterapeut med bred erfaring indenfor kommunikationsforløb for børn.

Målgruppe: Et kommunikationskursus er for børn, som oplever udfordringer med at indgå i sociale sammenhænge, mangel på venskaber, tendens til at isolere sig fra kammeraterne, har svært ved at indgå i spontan leg eller i fælles, opbygget leg (lege med regler, som f.eks gemmeleg, fangeleg, fodbold o.a.). Nogle børn har behov for at styrke sine sociale kompetencer fordi de har en lidelse, som påvirker deres sociale udvikling. Også børn som har været udsat for mobning, kan have glæde af et kommunikationskursus for at genopbygge selvtillid og selvværd i sociale sammenhænge og genfinde tillid til andre børn i et konstruktivt forløb med ligesindede.

På et kommunikationskursus kan barnet eller den unge:

  • Udforske og styrke evnen til at danne relationer med jævnaldrende
  • Italesætte oplevelser, følelser og behov overfor jævnaldrende
  • Udvikle evnen til at indgå spontant i sociale sammenhænge med andre børn
  • Fremme evnen til at tolke og interagere i sociale situationer
  • Kende sine egne styrker og svagheder i sociale sammenhænge
  • Styrke sin empati og indlevelsesevne

Et kommunikationskursus hos Playpraxis:

Kursernes indhold er skræddersyet, så det imødekommer den enkelte – og gruppens formål. Alle børn er forskellige og derfor vil ressourcer, behov og målsætninger også variere meget. Ved sammensætning af en børnegruppe i PlayPraxis lægges der vægt på, at de forskellige deltagere matcher hinandens behov og udgangspunkt, så alle får mest muligt ud af kurset. Et kommunikationskursus hos PlayPraxis indeholder altid varierede dramabaserede teknikker til udvikling af sociale kompetencer, som f.eks. rollespil, improvisation, sceneudøvelse, fællesleg, bevægelse, opbygget leg (med regler), spontan leg (improvisation) og refleksion i gruppen. Leg og drama er en integreret del af børns udvikling, igennem hvilken, de kan føle sig fri, lære og genudøve dagligdagssituationer, som ligger til grund for god trivsel. Legen vil derfor fungere som velkendt og naturlig måde for børnene at lære sig selv og hinanden at kende og udvikle sig sammen.

Praktiske oplysninger om et gruppeforløb og kurser:

Varighed: Grupperne opslås jævnligt som forløb på 8, 10 eller 12 sessioner a´ 50 minutter for en lukket gruppe børn, der sammen gennemgår forløbet sammen fra start til slut.

Forældre: Forløbet inkluderer 3 individuelle forældresamtaler ved forløbets start, midtvejs og ved afslutning. Flere forældresamtaler kan suppleres efter behov.

Antal deltagere: Små hold på 4-8 deltagere.

Kommende efterårskurser på 8 sessioner starter:

5-7 år kl. 15:00-15:50

8-10 år kl. 16:00-16:50

Priser på kommende efterårskurser på 8 møder, samt tre individuelle forældremøder: Kr. 4950,-

Er du i tvivl om hvorvidt et gruppeforløb er noget for dit barn? Tag dit barn med til GRATIS prøvedag, hvor i sammen kan lære stedet at kende, lege og stille spørgsmål. Datoer og tidspunkter for Åben prøvedag opslås i den nærmeste fremtid her på siden, på Facebook og Instagram.

*Prøvedagen er helt uforpligtende og kræver blot tilmelding på forhånd. Der er plads til 10 børn og forældre på dagen. 

Reservér plads på et kursus eller tilmeld dig til Åben prøvedag nu på: 60588878 el. pr mail: mathilde@playpraxis.dk

Har du spørgsmål om kurser for børn, eller behov for hjælp til noget, der ikke står på hjemmesiden, er du meget velkommen til at kontakte PlayPraxis og du vil blive ringet op indenfor 24 timer eller på næste hverdag

Call Now ButtonRing 60 58 88 78 Scroll til toppen