Visioner - Playpraxis

Visioner

PlayPraxis har tre primære visioner:

  1. At danne ét sted i Danmark, som specialiserer sig indenfor behandling af børn og unge med trivselsproblemstillinger og diagnoser igennem leg og drama.
  2. At give børn og unge med trivselsproblemstillinger eller psykiske lidelser muligheden for den rette hjælp, tilpasset deres individuelle udviklingstrin på den måde, de udtrykker sig allerbedst – UDEN ventetider.
  3. At hjælpe forældre og det pædagogiske netværk til at reagere i tide, handle, opdrage og undervise i hverdagen udfra den bedste forståelse af barnets problemstillinger.
Høj faglighed og god kontakt

PlayPraxis har speciale i at behandle børn og unge igennem leg og drama og kombinerer en høj dramaterapeutisk og pædagogisk faglighed og mange års arbejdserfaring med god personlig kontakt. PlayPraxis gør meget ud af at etablere tillid og skabe et trygt rum for dit barns forandringsproces og for dig som forælder.

PlayPraxis historie

Da jeg landede i København efter 16 år med studier og karriere som dramaterapeut i offentligt og privat regi i udlandet, opdagede jeg, hvor megen bekymring, der var for børns psykiske trivsel i Danmark.

Jeg læste aviser, så tv-udsendelser, mødte fagfolk fra undervisnings- og sundhedssektoren og fandt ud af at leg og drama som redskaber til behandling af børn eksisterede i et meget snævert omfang i Danmark. Samtidigt oplevede jeg et enormt behov fra forældre og børn med trivselsproblemer og diagnoser som ADHD, autismespektrumsforstyrrelser, angst m.fl., som søgte råd, forståelse og behandling af slagsen, der er tilpasset det enkelte barns udviklingstrin og naturlige udtryksform. Der manglede ét sted i Danmark, hvor børn og unge med trivselsproblemer og psykiske lidelser kunne få hjælp ved at bruge deres allerstærkeste ressourcer – leg og drama.

Efter mange måneders research og tænkning er jeg glad for at have udformet PlayPraxis. Et nytænkende, dramaterapeutisk og pædagogisk klinikkoncept, som er skabt til at hjælpe og forstå børn og unges oplevelser, behov, ønsker, drømme, sorger og glæder. Et sted hvor barnet kan udforske sin personlighed og lære sig selv og sine relationer at kende. Et sted, hvor forældre kan få deres barns behov formidlet og få konkrete redskaber til en bedre hverdag. Et sted, hvor barnets lærere og pædagoger kan få redskaber, der tjener barnet i hverdagen, fordi PlayPraxis tror på, at alle børn er forskellige og besidder individuelle kompetencer og ressourcer, som kan komme til udtryk med den rette hjælp uanset deres problemstilling eller diagnose.

Derfor er jeg glad for at byde velkommen til PlayPraxis i rolige og børnevenlige omgivelser i Masnedøgade på Østerbro.

Vi ses i PlayPraxis!

De bedste hilsner,

Mathilde

Call Now ButtonRing 60 58 88 78 Scroll til toppen